YAPI DENETİM
Yapı denetim kuruluşları , denetçi mimar ve mühendisler , proje müellifleri , laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve işgili idareye karşı, kusurları oranında sorumludurlar.
Bu sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren , yapının taşıyıcı sisteminden dolayı onbeş yıl , taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır.


Devamı için tıklayınız
 
 
KANUNLAR
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
3194 Sayılı İmar Kanunu


GENELGELER
09.10.2001 tarihli Genelge
12.11.2001 / 555 sayılı Genelge
11.02.2002 / 4-113 sayılı Genelge
20.05.2002 / 6-7234 sayılı Genelge
09.07.2002 / 7-11575 sayılı Genelge
29.07.2002 / 12925 sayılı Genelge
25.07.2003 / 17664 sayılı Genelge
21.11.2003 / 31016-11954 say Genelge
31.03.2004 / 585/3165 sayılı Genelge
13.04.2006 / 1493 sayılı Genelge